Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Personal

Här hittar du personal på enheten för mineralogi

Ordinarie personal

Namn Titel Arbetsuppgift/forskning
Ulf Hålenius Professor Forskning och forskar-handledning, ansvarig för mineralsamlingen
Mats Bergström Servicetekniker Verkstadsteknik
Ann-Marie Kähr Förste assistent Samlingsvård, laborativt arbete
Jörgen Langhof Intendent Samlingsvård
Leena Paulin Byråassistent Sekreterare
Henrik Skogby Professor Ställföreträdande enhetschef, forskning och forskar-handledning, ansvarig för analysutrustning

Doktorander

Namn Titel Forskning
Susanne Nyquist Doktorand (SU) Spinellkemi med EELS
Franz Weis Doktorand Väte i silikatmineral

Övrig personal

Namn Titel Forskning
Ferdinando Bosi Gästforskare Mineralogi
Jan Olov Nyström Förste intendent (pensionerad) Apatitjärnmalmers bildning och vulkaniska bergarters geokemi
Bromellit

Bromellit

Allaktit

Allaktit

Wickmanit

Wickmanit

Foto: M. Cooper