Utterrapportering

Under senare år har utter setts på fler platser i Sverige än tidigare. Om du ser en utter eller spår efter utter (spårstämpel, kana, spillning) är vi mycket intresserade av att få tillgång till dina uppgifter om observationen.
Rapportera in din observation via detta formulär. Fyll i så mycket och detaljerat som du kan. Frågor markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda. Vi svarar på rapporterna till den e-post som angetts. Stor tack för ditt bidrag!

Lämnade uppgifter används för att lägga upp en databas över rapporterade observationer. Personuppgifter kommer inte att lämnas till utomstående.

Vad gjorde du för observation?
Multiple selection

Om du såg en levande utter, vill vi gärna veta följandeBild
Om du tog en bild på uttern som du såg, är vi tacksamma om du skickar den till oss. Får vi även använda bilden på www.nrm.se, fyll i att du godkänner publicering och vem som ska anges som fotograf.

Publicering på www.nrm.se: