Utter – forskning och rapportering

Här kan du rapportera om du har sett en levande utter eller spår efter utter. Du hittar även information om hur du går tillväga om du hittar en död utter. I vårt bildarkiv har bilder på uttrar och utterspår som vi fått av observatörer runt om i landet.

Uttern är ungefär stor som en tax, men kan i bland förväxlas med den betydligt mindre minken samt bäver, som lever i samma områden som uttern. Vill du läsa mer om uttern hittar du information på
Faktasida om utter

Rapportera spår eller levande utter

Om du ser spår efter utter eller har turen att se en levande utter, är vi mycket intresserade och tacksamma att få ta del av din information. Om du har möjlighet att fotografera din observation, får du gärna bifoga bilden i e‑formuläret. Rapportera din observation via Formulär för utterrapportering.

Hur ser man skillnad på utter och mink?

I bland kan det vara lite svårt att skilja på utter och mink. Om du är osäker på vad det var du såg. Kan du gå till sidan Vad skiljer en utter från en mink? Där har vi försökt beskriva vad som skiljer dessa arter åt.

Se insända utterbilder

Till bildarkiv

Om du hittar en död utter

Uttern tillhör Statens Vilt. Hittar du en död utter skall den rapporteras till polisen som skickar den vidare till Naturhistoriska riksmuseet. För mer information se länken nedan.
Statens vilt

Rapporterade utterobservationer

Vill du ta del av de observationer av utter i Sverige som kommer in till oss, hittar du mer information under länken
Rapporterade utterobservationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi tar ut koordinater efter angivna lokalangivelse, vilket kan leda till att markeringen för respektive observation inte alltid hamnar exakt på rätt plats för observationen på kartan. Om du ser att någon av markeringarna ligger fel, meddela oss gärna. Du hittar kontakt-uppgifter längst ner på sidan.

Vad görs för uttern?

Vi på Naturhistoriska riksmuseet studerar hälsotillståndet hos landets uttrar, miljögiftsbelastning, åldersstruktur, födoval med mera.

Minskning från 1950-talet

Efter mitten av halva förra seklet skedde en kraftig minskning av de flesta utterpopulationer. I Sverige fanns på 1980-talet utter endast i små populationer på bland annat Småländska höglandet, i Uppland, Sörmland och i spridda områden i norra Sverige.

Det är troligen miljögifter och då särskilt PCB (polyklorerde bifenyler), som har varit den största anledningen till att uttern minskade eller försvann helt från stora områden i Sverige. Försök har visat att reproduktionen störs eller förstörs vid halter av PCB som återfinns i den svenska utterstammen.

Men det finns naturligtvis även andra orsaker till att uttern har minskat. Det är framför allt trafiken som dödar många uttrar, men även nätfiske, där uttern drunknar i redskapen.

Läs mer

Om du vill läsa mer om uttern kan du gå vidare till vår publikationslista, där du hittar rapporter och forskningsartiklar om utter.