Säljaktsinformation

Här kan du läsa om vilka prover från och uppgifter om fällda grå- och knubbsälar som ska skickas in till museet, samt vad som gäller vid förskottsbetalning av fälld sälar.

2013 fick Naturvårdsverket av regeringen uppdraget att i samråd med berörda myndigheter och organisationer utreda förutsättningarna, och föreslå hur en licensjakt på säl bör utformas.

Skyddsjakt på grå- och knubbsäl

Naturvårdsverket har med stöd av jaktförordningen och för ett år i taget, beslutat att skyddsjakt på grå- och knubbsäl får genomföras i bestämda områden under bestämda tider. Jakten är så kallad avlysningsjakt, vilket innebär att den avbryts när ett fastställt antal sälar skjutits inom ett område.

Regler och beslut om säljakt​

Regler och beslut gällande jakt på säl hittar du på Naturvårdsverkets hemsida Jakt på sällänk till annan webbplats.

Handledning​

Handledning för insamling och insändninga av prover från fällda grå- coh knubbsälar till Naturhistoriska riksmuseet, samt rapportblankett hittar du här:
Insamling av prover från och uppgifter om fällda gråsälarPDF
Insamling av prover från och uppgifter om fällda knubbsälPDF

Betalning

Från och med jakten 2008 kan man få ersättning för skjuten säl i förskott under förutsättning att den är bärgad, provtagen samt insänd till Naturhistoriska riksmuseet. Utbetalning sker efter att NRM:s har undersök insänt sälmaterial.

FakturaunderlagWord
Blankett för förskottsutbetalningWord

Rapporter

Rapporter om genomförda undersökningar av material insamlat under avlysningsjakter hittar du i vår publikationslista