Forskning

Här hittar du forskningsprojekt på laboratoriet för isotopgeologi.

Beskrivningar av fler forskningsprojekt är tillgängliga från den engelsk-språkliga sidan.

Per Andersson


Hur påverkar kemiska processer på den Sibiriska kontinentalsockeln tillförseln av mikronäringsämnen till världshaven? Ett projekt under ISSS-08, Polarforskningsexpedition 2008.

Kiselisotoper som ett verktyg att undersöka kiselcykeln och diatomeeproduktionen i Östersjön; Implikationer för klimatförändringar och eutrofiering.

Källbestämning av naturliga och antropogena källor av halokarboner som uttunnar det Arktiska ozonlagret: Nya tillämpningar av kraftfulla halokarbon-specifika analyser av stabila klor och bromisotoper samt radioaktivt kol, (kol-14).

Stabila järnisotoper i kustnära sediment: ett nytt angreppssätt för att förstå järns biogeokemiska kretslopp.

GEOTRACES ett internationellt projekt för att öka vår förståelse av de biogeokemiska kretsloppen i haven genom studier av spårelement och isotoper i marin miljö. Programmet omfattar samtliga oceaner och kommer att pågå i minst tio år. Mer information: GEOTRACES hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kjell Billström


Bildning av Au malmer, massivmalmer, samt Fe-oxid - Cu - Au -malmer i norra Sverige.

Isotopkaraktären för poly-metalliska malmer i Pyreneerna.

Utvecklingen av krustan i den Ukrainska skölden.

Stefan Claesson


Prekambrisk utveckling av Belomoriderna, ryska Karelen, nordöstra Baltiska skölden.

Arkeisk och Proterozoisk utveckling av den Ukrainska skölden.

Provenans och avsättning av sediment i den paleoproterozoiska Västerviks-bassängen, studerat med isotop- och sekvensstratigrafiska metoder (doktorandprojekt, Lena Sultan, Göteborgs universitet).

Åke Johansson


Blekinges och Bornholms proterozoiska berggrund.

Förhållandet mellan Baltica och Amazonia (SAMBA-modellen)

Svecofenniska gabbrobergarter i Roslagen, östra Mellansverige.

Tidpunkt för migmatitisering i östra Mellansverige.

Liselott Kutscher


Klimatuppvärmning i Sibiriens permafrostområden; en studie av transport av kol och spårmetaller till den Arktiska oceanen

Per-Olof Persson


Uppdragsverksamhet, bl.a. isotopanalyser för Sveriges Geologiska Undersökning, huvudsakligen U-Pb-datering av svenska prekambriska bergarter.

Per-Olov Persson


Bidrag av neodymisotoper från flodvatten och kontinentalsockelsediment till polarhaven och hur stor påverkan som utbytet mellan sediment och vatten har på isotopsammansättningen i havsvattnet.

Hans Schöberg


Metodutveckling TIMS och ICP-spektrometrar.

Martin Whitehouse


Pre-panafrikanska terränger och hopfogning av den Arabiska skölden i Saudiarabien och Jemen.

Sen-Arkeisk och Proterozoisk utveckling av den Nord-Atlantiska kratonen, med tonvikt på det Lewisiska  komplexet i nordvästra Skottland.

Tidig-Arkeisk utveckling av den kontinentala jordskorpan och undersökningar av  bergarter med möjliga  tidiga spår av terrestriskt liv från sydvästra Grönland.

Uppträdande av spårelement i magmatiska och metamorfa zirkoner.