Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Forskning

Här hittar du forskningsprojekt på laboratoriet för isotopgeologi.

Beskrivningar av fler forskningsprojekt är tillgängliga från den engelsk-språkliga sidan.

Per Andersson

Hur påverkar kemiska processer på den Sibiriska kontinentalsockeln tillförseln av mikronäringsämnen till världshaven? Ett projekt under ISSS-08, Polarforskningsexpedition 2008.

Kiselisotoper som ett verktyg att undersöka kiselcykeln och diatomeeproduktionen i Östersjön; Implikationer för klimatförändringar och eutrofiering.

Källbestämning av naturliga och antropogena källor av halokarboner som uttunnar det Arktiska ozonlagret: Nya tillämpningar av kraftfulla halokarbon-specifika analyser av stabila klor och bromisotoper samt radioaktivt kol, (kol-14).

Stabila järnisotoper i kustnära sediment: ett nytt angreppssätt för att förstå järns biogeokemiska kretslopp.

GEOTRACES ett internationellt projekt för att öka vår förståelse av de biogeokemiska kretsloppen i haven genom studier av spårelement och isotoper i marin miljö. Programmet omfattar samtliga oceaner och kommer att pågå i minst tio år. Mer information: GEOTRACES hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kjell Billström

Bildning av Au malmer, massivmalmer, samt Fe-oxid - Cu - Au -malmer i norra Sverige.

Isotopkaraktären för poly-metalliska malmer i Pyreneerna.

Utvecklingen av krustan i den Ukrainska skölden.

Stefan Claesson

Prekambrisk utveckling av Belomoriderna, ryska Karelen, nordöstra Baltiska skölden.

Arkeisk och Proterozoisk utveckling av den Ukrainska skölden.

Provenans och avsättning av sediment i den paleoproterozoiska Västerviks-bassängen, studerat med isotop- och sekvensstratigrafiska metoder (doktorandprojekt, Lena Sultan, Göteborgs universitet).

Åke Johansson

Blekinges och Bornholms proterozoiska berggrund.

Förhållandet mellan Baltica och Amazonia (SAMBA-modellen)

Svecofenniska gabbrobergarter i Roslagen, östra Mellansverige.

Tidpunkt för migmatitisering i östra Mellansverige.

Liselott Kutscher

Klimatuppvärmning i Sibiriens permafrostområden; en studie av transport av kol och spårmetaller till den Arktiska oceanen

Per-Olof Persson

Uppdragsverksamhet, bl.a. isotopanalyser för Sveriges Geologiska Undersökning, huvudsakligen U-Pb-datering av svenska prekambriska bergarter.

Per-Olov Persson

Bidrag av neodymisotoper från flodvatten och kontinentalsockelsediment till polarhaven och hur stor påverkan som utbytet mellan sediment och vatten har på isotopsammansättningeni havsvattnet.

Hans Schöberg

Metodutveckling TIMS och ICP-spektrometrar.

Martin Whitehouse

Pre-panafrikanska terränger och hopfogning av den Arabiska skölden i Saudiarabien och Jemen.

Sen-Arkeisk och Proterozoisk utveckling av den Nord-Atlantiska kratonen, med tonvikt på det Lewisiska  komplexet i nordvästra Skottland.

Tidig-Arkeisk utveckling av den kontinentala jordskorpan och undersökningar av  bergarter med möjliga  tidiga spår av terrestriskt liv från sydvästra Grönland.

Uppträdande av spårelement i magmatiska och metamorfa zirkoner.