Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Virtuella utställningar

Välkommen in och titta på våra virtuella utställningar! Lär dig mer om den varierade grupp organismer som samlas under namnet kryptogamer.

Här visas en del av det allra äldsta material som finns i samlingarna. På våra faktasidor presenterades tidigare varje månad en kryptogam eller en grupp kryptogamer under rubriken "Månadens kryptogam". Dessa finns fortfarande tillgängliga att botanisera bland. Där hittar du även svampboken och en ordlista med kryptogambotaniska facktermer.

Vad är kryptogamer?

Gå in och titta på ett släktträd över alla organismer som visar vilka kryptogamerna är.

Kryptogamernas ställning i organismvärlden

Typmaterial

Här finns bilder av typer insamlade på 1700-talet. En alg beskriven av Linné och lavar som Olof Swartz och Erik Acharius beskrivit.

Typmaterial av Fucus venosus L.
Erik Acharius lavtyper
Olof Swartz lavtyper

Vill du veta hur de gamla botanisterna skrev?


Här hittar du handstilsprover från herbarieetiketter och brev skrivna av botanister.

Sveriges mossor

Här finns checklistan, med både latinska och svenska namn för alla mossarter som hittats i landet.

Checklista över Sveriges mossor

Svampplanscher


Akvareller från 1800-talets slut målade under överinseende av Elias Fries. Vill du titta på de avbildade svamparna går du vidare till Svampplanscher. Du kan även läs mer om Elias Fries
JavaException: senselogic.aspect.persistence.ObjectNotFoundException: Tried to load aspect WebResourceBean for non-existing object 4.5b069535146472c2282eae2