Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Bakterier

Naturhistoriska riksmuseets bakteriesamling innehåller 72 föremål insamlade mellan 1827 och 1932.

Cyanobakterier (blågrönalger) ligger av historiska skäl inordnade under alger.

Ladda ned:
ArtlistaTextfil (textfil)