Bakterier

Naturhistoriska riksmuseets bakteriesamling innehåller 72 föremål insamlade mellan 1827 och 1932.

Cyanobakterier (blågrönalger) ligger av historiska skäl inordnade under alger.

Ladda ned:
ArtlistaTextfil (textfil)