Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Samlingar

Föremål i spritburkar
Det första noterade bidraget till Kungliga vetenskapsakademins naturaliesamlingar, som senare skulle komma att bli Naturhistoriska riksmuseet, var en svamp, Clavaria ramosissima, tagen på timret till ett skepp. Den skänktes till Akademin av Jonas Alströmer i augusti 1739.

Idag omfattar Naturhistoriska riksmuseets kryptogambotaniska samlingar över en och en halv miljon föremål, varav många typer. I samlingarna finns föremål av alger, bakterier, galler, lavar, mossor, myxomyceter och svampar. Ormbunkar finns hos enheten för fanerogambotanik. Delar av samlingarna finns registrerade i sökbara databaser.

Alla förfrågningar om lån skickas till enhetschef Anders Tehler.
Anders Tehler (kontaktinformation)

Läs mer:
Krypto-S (databas över samlingarna)
Museets samlingar och lån

I samlingarna:
Alger
Bakterier
Lavar
Mossor
Svampar