Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Kontakt

Postadress:
Box 500 07
104 05 Stockholm

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 7
Stockholm

Telefon: 08-51 95 40 00

Telefax: 08-51 95 42 21

Låneförfrågningar: Anders Tehler (enhetschef)

"Botanhuset" där sektionen för kryptogambotanik ligger.

Framsidan av "botanhuset" där enheten för botanik ligger. Foto: Kristina Rönblom.

Översiktskarta

Pilen visar ingången till "botanhuset" där enheten för botanik är belägen. Byggnaden ligger söder om museets huvudbyggnad, bakom Vegamonumentet och dammen.

Tunnelbana: Universitetet.

Buss: 40 eller 540 till Naturhistoriska riksmuseet.

Bil: Avfart Riksmuseet från E18 (Norrtäljevägen). Det finns cirka 300 parkeringsplatser i området.

Läs mer på besökssidorna: