Palynologiska laboratoriet

Palynologi är läran om pollen och sporer. Palynologiska laboratoriet arbetar med forskning kring pollen och tar fram pollenprognoser tillsammans med Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, samt Pollenlaboratoriet i Umeå AB.

Inom palynologin studerar man pollenkornens utveckling, strukturer och vävnadskemi.

Man studerar även pollenkornens morfologiska karaktärer som är användbara inom växttaxonomin. Kunskap om förekomst och spridning av pollen i lufthavet ligger bakom de pollenprognoser för allergiker som ges under pågående pollensäsong.