Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Palynologiska laboratoriet bildar sedan mars 2013 den nya enheten Miljöforskning och -övervakningn, tillsammans med Ringmärkningscentralen och enheten för miljögiftsforskning. Du hittar våra nya enhetssidor under Miljöforskning och -övervakning.länk till annan webbplats 

Palynologiska laboratoriet

Palynologi är läran om pollen och sporer. Palynologiska laboratoriet arbetar med forskning kring pollen och tar fram pollenprognoser tillsammans med Institutionen för växt- och miljövetenskap vid Göteborgs universitet, samt Pollenlaboratoriet i Umeå AB.

Inom palynologin studerar man pollenkornens utveckling, strukturer och vävnadskemi.

Man studerar även pollenkornens morfologiska karaktärer som är användbara inom växttaxonomin. Kunskap om förekomst och spridning av pollen i lufthavet ligger bakom de pollenprognoser för allergiker som ges under pågående pollensäsong.