Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Samlingar

elpidia glacialis
Enhetens samling av djur som legat till grund för den vetenskapliga beskrivningen av nya arter, den så kallade typsamlingen, är relativt omfattande med cirka 6 400 föremål.

Närmare hälften av evertebratenhetens samlingar är konserverade i sprit (70-80% etanol) och förvaras i ett särskilt bergrum under museet. Djur med hårda inre eller yttre skal eller skelett finns också som torrpreparat. Här märks särskilt den stora samlingen av blötdjur, men även koraller och svampdjur m fl.

Många ryggradslösa djur är mycket små. En del av samlingen finns därför i form av mikroskopiska preparat. Det kan röra sig om hela djur som monterats på objektglas, eller om snittserier som färgats och monterats.

Sedan 1997 pågår ett omfattande projekt som datakatalogiserar hela samlingen. Sedan augusti 2004 är databasen sökbar via GBIF (Global Biodiversity Information Facility).

Text: Anders Warén & Sabine Stöhr

Läs mer om våra samlingar:


Delsamlingar
Typsamling (på engelska)
Lokaler för spritkonserverade samlingar

Auktornamn till typer i typsamlingen:


Auktorer

Samlingsdatabas:


Databasen (för samlingarna)

Artlistor:


Asteroidea typsamling (på engelska)
Ophiuroidea typsamling (på engelska)

Övriga databaser av intresse:


GBIFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster