Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Entomologiska samlingarna

De entomologiska samlingarna på Naturhistoriska riksmuseet innehåller cirka 3 miljoner exemplar. Samlingarna är världsomfattande och har en bred systematisk och geografisk täckning.
Våra stora samlingar, med fler än tre miljoner exemplar, består av insekter, spindeldjur och mångfotingar. Samlingarna är världsomfattande och har en bred systematisk och geografisk täckning. De innehåller många typer och expanderar fortlöpande genom omfattande fältarbete världen över, huvudsakligen i Sverige och i tropiska och subtropiska regioner.
Fjärilar samlingslåda

Våra äldsta samlingar


Enhetens äldsta samlingar är från 1700-talet. Till de mest värdefulla hör de som byggdes upp av pionjärerna Carl Clerck (1709-1765) och Charles De Geer (1720-1778), båda verksamma i kretsen kring Carl von Linné (1707-1778). Ett viktigt tillskott var samlingen av 8 600 insektarter som 1819 donerades av Gustaf von Paykull (1757-1826). Bland andra äldre entomologer som lämnat betydande bidrag till samlingarna kan nämnas Carl Johan Schönherr (1772-1848) och Carl Henrik Boheman (1796-1868).

Svenska expeditioner


Enheten har också mycket material från svenska expeditioner genomförda i slutet av 1800-talet och första halvan av 1900-talet av bland andra Yngve Sjöstedt och Sven Hedin.
Flugor samlingslåda