Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Kontaktuppgifter

Adress:
Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för Biodiversitetsinformatik
Box 50007
104 05 Stockholm

Besöksadress:
Frescativägen 40 (huvudentrén)

Telefon och fax:
Tel:  08-519 540 90 (sekretariat)
Fax: 08-519 540 99

Tel och e-post till personal på enheten