Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny
Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Enheten för biodiversitetsinformatik

Enheten ansvarar för forskning och utveckling inom biodiversitetsinformatik. Vi tar fram ny teknik för att kartlägga den biologiska mångfalden snabbare och effektivare. Enheten driver  DINA-projektet och den svenska noden inom GBIF.

Enheten, som bildades 2011, arbetar inom ett internationellt snabbt växande fält. Vi hjälper forskare, beslutsfattare, och allmänhet att bearbeta och analysera data om jorden och dess livsmiljöer, särskilt data som finns på världens naturhistoriska museer.

DNA-sekvenser och streckkodning

Vi ligger i forskningens framkant internationellt när det gäller statistiska analysmetoder för att jämföra DNA-sekvenser och rekonstruera släktskapsträd. Vi bygger också upp referensdatabaser och utvecklar verktyg för molekylär identifiering av arter, så kallad DNA-streckkodning. Dessa metoder kan bland annat användas för att bestämma om en bit sushi kommer från en hotad fiskart, eller för att spåra mikroskopiska djurlämningar i samband med brottsutredningar.

Digitalisera museisamlingar

Vi arbetar också med ny teknik för effektivare digitalisering av museisamlingar, för att göra det möjligt att presentera samtliga föremål i våra samlingar på webben med fynddata, högupplösta bilder och länkar till DNA-sekvenser och annan forskningsrelaterad information.

Projekt vi leder och deltar i

Vi leder DINA-projektet, som syftar till att ta fram ett nytt informationssystem för naturhistoriska samlingar byggt på öppen källkod. DINA utvecklas i ett nordiskt-baltiskt konsortium, tillsammans med amerikanska och australiensiska partners.

Enheten driver även den svenska noden av GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Som är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla.

På sidan Pågående projekt kan du läsa mer om våra projekt som vi driver och samarbetar inom.