Forskning och samlingar

Forskning

Vi arbetar för att öka och sprida kunskaperna om de processer som driver den biologiska och geologiska utvecklingen av vår jord.

Om vår forskning

Samlingar

Museets samlingar är en förutsättning för att kunna driva framgångsrik forskning, internationellt samarbete och producera levande utställningar.

Om våra samlingar

Våra fyra forskningsteman

Mineral.

Den föränderliga jorden

Mer om forskningstemat

Fossil

Ekosystem och arthistoria

Mer om forskningstemat

Solros

Livets mångfald

Mer om forskningstemat

Sälar

Naturmiljö och människan

Mer om forskningstemat