Mandelkremla,

Russula integra

Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Mandelkremlan, Russula integra, växer i barrskog, ofta på kalkhaltig mark. Den har tjocka, glesa, gulaktiga skivor som är förbundna med låga tväråsar. Hatten varierar i färg från mörkt purpurbrun till ljust brungul. Mandelkremlan är en av våra bästa matsvampar.