Chlorophyllum molybdites
Chlorophyllum molybdites är en större fjällskivling som vanligen hittas i Mellan- och Sydamerika. Detta exemplar är från ett subtropiskt vilorum i Järfälla. Svampen finns förvarad i Naturhistoriska riksmuseets samlingar. Foto: Klas Jaederfeldt.
Alla bilder (klicka på den bild du vill förstora):
Chlorophyllum molybdites
Chlorophyllum molybdites på nära håll.
Agaricus rotalis