Sidan har flyttat

Snart flyttas du till en ny webbplats, bara om pollen: pollenrapporten.selänk till annan webbplats

Där finns aktuella prognoser, grafer och polleninformationen. Dessa sidor uppdateras inte längre.

Pollenkalender

I denna kalender kan du se hur halterna av våra vanligaste pollen normalt fördelar sig över årets månader. Du kan också se fördelningen av sporerna Cladosporium och Alternaria.

Kalendern baseras på över 20 års insamlade data. Den får endast användas för privat bruk. För annat användande behöver du tillstånd från Palynologiska laboratoriet.

Kontakta oss

Pollenkalender

Vill du veta mer om de olika växtgrupper som anses allergiframkallande, om deras utbredning över landet och blomningstid? Läs mer om allergiframkallande pollen.

Ett diagram som vsiar fördelning av pollenhalter under februari-september.

Sporkalender

Ett diagram som vsiar fördelning av sporhalter under mars - oktober.