Sidan har flyttat

Snart flyttas du till en ny webbplats, bara om pollen: pollenrapporten.selänk till annan webbplats

Där finns aktuella prognoser, grafer och polleninformationen. Dessa sidor uppdateras inte längre.

Pollenhalter

De uppmätta och analyserade pollenmängderna omräknas till mängd pollen per kubikmeter luft och dygn. I våra pollenprognoser omvandlas dessa värden till fyra mängdklasser: låga, måttliga, höga och mycket höga halter av pollen.

Till exempel betyder värdet 205 för ett visst pollenslag att under det angivna dygnet registrerades 205 pollen per kubikmeter luft.

Mängder och värden

Nedan anges gränsvärdena för olika mängdklasser och växtslag.

Samma mängdklass har olika gränsvärden för träd och örtartade växter. Detta hänger ihop med deras olika förmåga att sprida sitt pollen.

Pollen som släpps från träd fångas lättare upp av vind och transporteras därför längre än pollen från gräs och örter som släpps nära marken.

Växtslag Låga halter Måttliga halter Höga halter Mycket höga halter
Träd och buskar:        
Al (Alnus) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Alm (Ulmus) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Björk (Betula) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Bok (Fagus) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Ek (Quercus) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Hassel (Corylus) 1-10 11-100 101-1000 >1000
Sälg och viden (Salix) 1-10 11-100 101-1000 >1000
         
Gräs och örter:        
Gråbo (Artemisia) 1-10 11-30 31-100 >100
Gräs (Poaceae) 1-10 11-30 31-100 >100
Malörtsambrosia (Ambrosia) 1-10 11-30 31-100 >100
         
Mögelsporer:        
Alternaria 1-20 21-100 101-1000  
Cladosporium 1-2000 2001-4000 4001-10000 >10000