Sidan har flyttat

Snart flyttas du till en ny webbplats, bara om pollen: pollenrapporten.selänk till annan webbplats

Där finns aktuella prognoser, grafer och polleninformationen. Dessa sidor uppdateras inte längre.

Hassel

hasselplanch

En av våra tidigast blommande växter är hasselbusken. Långt innan tussilago lyser gul längs vägkanten har hassel släppt sina pollen. Många björkallergiker är också känsliga mot hasselpollen, men de förekommer sällan i särskilt höga halter.

Hasselns utbredning

Hassel, Corylus avellana, ingår som naturligt inslag i lövskogslundar i södra Sverige men kan även förekomma i örtrik granskog i Svealand och längs södra Norrlands kustland.

Hasseln är kanske bäst känd för sina näringsrika nötter, som förutom att pryda våra bord i juletid också utgör viktig föda för många djur och fåglar.

Blommar tidigt

Hassel blommar ofta redan i februari-april. Höga halter av hasselpollen förekommer sällan mer än lokalt, men ger ändå allergiska besvär hos en del björkpollenallergiker.

Utveckling av hanblommornas hängen hos hassel.

Utveckling av hanblommornas hängen hos hassel. Foto: Pia Östensson

Hassel, honblommor. Foto: Pia Östensson

Hassel, honblommor. Foto: Pia Östensson

Nedan hasselpollen sett genom svepelektronmikroskop, SEM, respektive ljusmikropskop:
Corylus sem
Corylus ljusmikroskop
Du kan läsa mera om hassel i Naturhistoriska riksmuseets virtuella floralänk till annan webbplats.