Sidan har flyttat

Snart flyttas du till en ny webbplats, bara om pollen: pollenrapporten.selänk till annan webbplats

Där finns aktuella prognoser, grafer och polleninformationen. Dessa sidor uppdateras inte längre.

Ekar

Quercus robur (Ek) Foto: Lars-Åke Janzon

Eken står för det robusta, kraftiga och orubbliga. Eken kan också symbolisera hög ålder eller långt liv. Få tänker på att också eken är vindpollinerad och kan ge upphov till pollenallergi.

Ekens utbredning

I Sverige finns två arter av ek, ek, Quercus robur, och bergek, Q. petraea.

Ek förekommer som skogsträd Götaland och södra Svealand. Norr om Dalälven finns ek i allmänhet bara i gynnsamma lägen eller planterad som prydnadsträd i parker och alléer.

Bergek förekommer mest längs kusterna från Bohuslän till Kalmartrakten.

Blommar från maj

Eken blommar i normalt under andra halvan av maj och en bit in i juni.

Vissa år kan mycket höga halter av ekpollen förekomma. Eftersom ek framförallt förekommer i kulturbygder och odlingslandskap, är ekpollenhalterna högre där än i själva skogen.

Nedan ekpollen sett genom svepelektronmikroskop (SEM) respektive ljusmikroskop.

Ekpollen genom svepelektron- mikroskop (SEM)
Ekpollen genom ljusmikroskop
Du kan läsa mera om ek i Naturhistoriska riksmuseets virtuella floralänk till annan webbplats.