Sidan har flyttat

Snart flyttas du till en ny webbplats, bara om pollen: pollenrapporten.selänk till annan webbplats

Där finns aktuella prognoser, grafer och polleninformationen. Dessa sidor uppdateras inte längre.

Allergiframkallande pollen i Sverige

Här hittar du de växtgrupper som anses allergiframkallande i Sverige.

Alhängen. Foto: Agneta Ekebom

Alar

Två arter finns i Sverige, klibbal i söder och gråal i norr.

Alar är sumpmarksträd som förekommer längs stränder och dikesrenar och i fuktstråk. I norra Sverige även som skogsträd.

Blommar mars-maj i varierande omfattning från år till år.

Alm. Foto: Agneta Ekebom

Almar

De tre arter som finns i Sverige är skogsalm, vresalm och lundalm. Vanligt park- och prydnadsträd på grund av sin tålighet. Numera hårt drabbad av almsjukan. I södra Sverige även i viss mån ett skogsträd.

Blommar i april-maj i södra Sverige. Almpollen kan ibland också ge allergiska besvär hos björkpollenallergiker.

Malörtsambrosia - Ambrosia artemisiifolia. Foto: Pia Östensson

Ambrosia

Ambrosian är en invandrare från Nordamerika. Påminner om gråbo och förekommer i ungefär samma miljöer i främst södra Sverige, men är ovanlig och oftast tillfällig.

Växtens pollen anses vara bland de starkast allergiframkallande av alla pollenslag. Blommar i månadsskiftet augusti-september.

Björkhängen. Foto: Agneta Ekebom

Björkar

Det förekommer tre arter med underarter och varianter i Sverige: vårtbjörk (hängbjörk), glasbjörk (med fjällbjörk) och dvärgbjörk.

Björken blommar från mitten av april och framåt, i fjällkedjan lokalt så sent som i juli. Förekommer i alla typer av terräng och landskap.

Bok. Foto: Anna-Lena Anderberg

Bok

En art i Sverige. Bokarna bildar skogar i Skåne och förekommer sporadiskt eller som parkträd norr därom.

Blommar normalt i maj. Halterna av bokpollen är vanligen måttliga, men höga halter kan förekomma vissa år.

Ek. Foto: Pia Östensson

Ekar

Det finns två arter i Sverige, ek och bergek.

Ekar blommar i maj. De förekommer som skogsträd upp till strax norr om Mälardalen.

Eftersom ek framförallt förekommer i kulturbygder och odlingslandskap, är ekpollenhalterna högre där än i själva skogen.

Svartkämpar. Foto: Pia Östensson

Groblad och kämpar

Åtta arter i Sverige. Gruppen utgörs av lågväxta örter som växer i gräsmattor, ängar och på havsstränder. Groblad är den vanligaste och mest spridda arten.

De olika arterna blommar vid olika tid, varför pollen kan förekomma från maj till augusti.

Gråbo. Foto: Pia Östensson

Gråbo

Till denna grupp hör egentligen sammanlagt nio arter, men gråbo är den absolut vanligaste av dem. Övriga arter är till exempel malört, strandmalört, fältmalört och åbrodd.

Gråbo är ett vanligt ogräs som växer vid vägkanter, byggarbetsplatser, jordhögar, lagårdsbackar och havsstränder.

Blommar i juli-augusti.

Timotej, ett exempel på gräs. Foto: Pia Östensson

Gräs

Drygt 150 arter i Sverige, varav ungefär 40 är någorlunda vanliga. Gräspollen är mycket lika varandra och alla anses allergena. Timotej (bilden) och hundäxing brukar dock nämnas speciellt vid allergitester.

Olika arter blommar vid olika tidpunkter på året, från maj till och med augusti. Blomningsmaximum inträffar normalt veckorna efter midsommar.

Geografisk utbredning och mer information
Hassel. Foto: Agneta Ekebom

Hassel

En art i Sverige.

En buske som förekommer som undervegetation i framförallt lövskogar, men även i näringsrik barrskog upp till södra Dalarna och Ångermanland.

Blommar mycket tidigt, ibland redan i februari.

Ängsyra. Foto: Pia Östensson

Syror och skräppor

14 arter i Sverige, vanliga arter är ängssyra, krusskräppa, tomtskräppa. Syror och skräppor är låg-, medel- eller högväxta örter som växer i de flesta miljöer.

Blomningstiden för de olika arterna varierar, men är i huvudsak förlagd till sommaren.

Sälg. Foto: Pia Östensson

Sälg och viden

Det finns 28 arter i Sverige, de flesta buskar, men även träd förekommer. Till gruppen hör också alla arter av pil.

Arterna inom gruppen blommar tidigt - i april och maj, lokalt i fjällkedjan även senare.