Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Öppettider:

Tisdag - fredag 10-18
Lördag, söndag 11-18
  • Huvudmeny

Dinosaurier

Här hittar du exempel på några olika dinosaurier som har funnits på jorden fram till för 65 miljoner år sedan, då de alla dog ut.

Plateosaurus, modell. Foto: Staffan Waerndt

Plateosaurus, modell. Foto: Staffan Waerndt

Dinosaurierna levde under trias, jura och krita. Plateosaurus var en tidig växtätande dinosaurie. Den gick på alla fyra men kunde resa sig på två ben och åt blad från trädkronor. Skelett har hittats i Tyskland och den kan ha funnits i Sverige.

Jura

Jura var jättarnas tid. Dinosaurierna var många, med både köttätare och växtätare. Några var tidernas största djur. Brachiosaurus vägde upp till 80 ton, nästa lika mycket som en blåval.

I de djupa skogar under juratiden levde även Compsognathus som var en av de minsta dinosaurierna. Den var ett rovdjur som levde på ödlor och andra smådjur. Det vet vi eftersom matrester i djurens magar blivit fossil tillsammans med djuren.

Tyrannosaurus rex, skeletthuvud. Foto: Staffan Waerndt

Tyrannosaurus rex.

Krita

Under kritatiden vandrade dinosaurierna över stora landområden. Bland ett flertal arter är kanske den mest kända den väldiga rovdinosaurien Tyrannosaurus rex. I Asien och nordamerika har man hittat fynd av den betydligt mindre Oviraptor. Kanske var dessa små, runt 35 kg tunga, dinosaurier täckta med fjärdrar.

Under krita levde även Iguanodon, en växtätande dinosaurie som levde i flock. I en belgisk gruva har man hittat 32 djur, 322 meter under marken. Troligen har hela flocken förolyckats. Kanske föll djuren ned i en ravin, jagade av rovgiriga förföljare.