2011-09-12

Hösten är spindlarnas tid

Så här års börjar spindlarna bli stora och vi kan se dem ordentligt. Det mörknar tidigare nu framåt hösten så ytterbelysningen är på ganska länge. Insekter dras till ljus nattetid, och det verkar spindlarna veta så därför hittar vi ofta dem och deras nät utanför våra dörrar och fönster. I och med att spindlarna har sina fångstplatser nära fönster (som kanske är öppna under natten) och ytterdörrar så händer det också att de kommer in till oss.
Som regel är det för torrt inomhus för spindlarna, så de trivs inte. Släpp därför ut dem så snart som möjligt.

Mattvävarspindlar och hjulspindlar


I gräs, buskar och träd dominerar vid den här tiden olika sorters mattvävarspindlar som brukar väva två horisontellt liggande nät. En daggfuktig morgon kan ängsmarken och träden vara fullkomligt belamrade med fångstnät. Man undrar hur någon insekt kan ta sig genom alla hinder utan att bli infångad.

De vanligaste spindlarna vid utomhusbelysningar brukar vara hjulspindlar, dit exempelvis korsspindlar, kvadratspindlar och brospindlar hör. Hjulspindlar kallas de därför att de spinner ett cykelhjulsliknande nät, som är mer eller mindre vertikalt placerade.

Korsspindel
Kvadratspindel
Brospindel
Korsspindel, kvadratspindel och brospindel - exempel på hjulspindlar.
Om ett nät går sönder, för att ett byte fastnat i det eller för att det blivit förstört av ett passerande större djur eller liknande, väver genast nya nät.  Längst tid lägger spindeln på att bygga den klibbiga fångstspiralen.

Näten har både klibbiga och torra trådar. När spindeln förflyttar sig rör den sig på de torra trådarna, och därför fastnar den inte.

Många spindlar spinner sina nät för att fånga byten i. Det finns också spindlar som inte använder sig av nät för att fånga byten, som till exempel vargspindlar, dessa hittar vi dock mycket sällan inomhus.

Spindlar inomhus


Jourhavande biolog får varje höst in ganska många frågor om spindlar som hittas inomhus och i de allra flesta fall är det frågan om husspindel eller källarspindel.
Husspindel.

Husspindel.

Källarspindel.

Källarspindel.

Källarspindlarnas naturliga miljö är grottor och håligheter, men den är mycket vanligt förekommande i exempelvis källare, tvättstugor och liknande.

Husspindlar är vanliga överallt, särskilt i landets östra delar från Skåne till Gästrikland. De är ljusskygga och finns nästan enbart inomhus, framför allt i källarutrymmen.

Giftiga spindlar i Sverige


I hela världen finns det ca 35 000 olika arter spindlar, och i Sverige har vi drygt 700 olika arter. Alla spindlar i Sverige, utom två arter, har gift. Men med undantag för en art, den mycket sällsynta taggspindeln som vid bett kan ge symptom liknade ett getingstick, är de helt harmlösa för människor.

Äter bara flytande föda


När spindeln fångat sitt byte injicerar den sitt gift i det via kanaler som går i dess käkar (de har alltså ingen gadd). Giftet har två syften, dels ska det döda eller förlama bytet, och dels ska det påbörja matsmältningen. Spindlar kan bara äta flytande föda så bytets innehåll måste börja smältas redan innan måltiden kan börja. Sedan suger spindeln ut det smälta innanmätet ur bytet, som vanligen är inspunnet i en kokong.
Text och bild: Lars-Åke Janzon.
Mättvävarspindelnät, vanliga i gräs, buskar och träd på hösten.

Mättvävarspindelnät, vanliga i gräs, buskar och träd på hösten.

Hjulspindelnät, vanliga vid utomhusbelysningar.

Hjulspindelnät, vanliga vid utomhusbelysningar.

Vargspindel, jagar utan nät.

Vargspindel, jagar utan nät.

Kvadratspindel i full färd med att väva in sitt byte, en gräshoppa, i en kokong.

Kvadratspindel i full färd med att väva in sitt byte, en gräshoppa, i en kokong.