Matsäcksrum

Har du egen mat med dig går det bra att äta den i vårt matsäcksrum på nedre plan i anslutning till garderoben. Mikrovågsugnar finns för värmning av mat.

Du kan även använda Linnérummet direkt till vänster om entréhallen när detta rum inte är bokat för annan aktivitet.

Äta matsäck ute

På vår gård intill restaurang Fossilen uteservering finns picknickbord. Du får dock inte äta medhavd mat på Fossilens uteservering.

På nedre plan finns också:

  • Hörsalar, läs mer om konferenser på museet
  • Restaurang Fossilen, se meny och öppettider
  • Tillgänglig entré
  • Läkemedelsautomat
  • Toaletter
  • Tillgänglig toalett med skötbord
  • Garderob
  • Skaparverkstad. Läs mer om aktiviteterna i museets skaparverkstad