Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Tobias Malm

Dr., Förste assistent

Kontakt

Tel: 08 519 541 24
E-post: tobias.malm@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

Fil. Mag. Sockholms Universitet, 2005

Fil. Dr. Stockholms Universitet, 2010

PostDoc: University of Eastern Finland (Joensuu) / University of Turku, Finland, 2010-2013

Ansvarsområden

Mina huvuduppgifter består av organisering, databasregistrering, vård av och lån från de entomologiska samlingarna, framförallt Lepidoptera (dag- och nattfjärilar) och Trichoptera (nattsländor). Jag arbetar även med utveckling av databassystem samt samlingsvårdsutveckling.

Forskningsområde

Under mina masters- och doktorandstudier forskade jag på taxonomin och systematiken hos natsländorna, vilket senare skiftade till växtsteklar (Hymenoptera: Symphyta) under min postdok-period. Jag är alltjämt involverad till olika grad i forskningsprojekt inom båda dessa grupper.