Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Luoyang Li

Doktorand.

Kontakt

Tel: 08-519 540 45
E-post: luoyang.li@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se Medarbetare och kontakt.

Utbildning

BSc Northwest University (NWU), China, 2014

Forskningsområde

Min forskning är fokuserad på Små Skalfossil (Small Shelly Fossils eller SSFs på engelska), de allra första djuren med mineraliserade skelett från perioden kambrium (ca 542 miljoner år sedan). Det var en mycket viktig innovation för djur att utveckla kapaciteten att producera olika biomineral i en imponerande uppsättning strukturer och med olika funktioner. För närvarande arbetar jag med kambriska mollusker och hyoliter, två mycket vanliga ryggradslösa djur i den fossila lagerföljden. Jag siktar på att förstå deras släktskap med andra lophotrochozoer, framförallt armfotingar, genom att analysera likheter i skalens form, mikrostruktur och uppbyggnad.