Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Personal och styrelse

Eftersom Vegacentret är en nationell facilitet har det en styrelse med representanter för olika svenska universitetinsitutioner inom det geovetenskapliga området. Dessutom finns en utländsk styrelsemedlem.

Vegacentret har en dedikerad och kvalificerad personal för att garantera användarna tillräckligt med stöd och hjälp, oavsett deras tidigare erfarenheter av liknande analysteknik.

Personal

Namn

Titel

Arbetsuppgifter / forskningsinriktning

Ellen Kooijman

Förste Intendent

Chef för Vegacentret; forskning inom berggrunds-geologi och geokemi

Torsten Persson

Forskningsingenjör

Teknisk support

Melanie Schmitt

Laboratorietekniker

Provpreparation och analyshjälp, Vegacentret

Hans Schöberg

Forskningsingenjör

Analytisk support

Lorraine Tual

post-doktor

Egen forskning

Vegacentrets styrelse

Ordförande

Dr. Christina Wanhainen

Luleå Tekniska Universitet

 

Dr. Carl-Magnus Mörth

Stockholms Universitet

 

Dr. Anders Scherstén

Lunds Universitet

 

Dr. Thomas Zack

Göteborgs Universitet

Sekreterare

Dr. Ellen Kooijman

Naturhistoriska riksmuseet