Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Organisation och ledning

Ett organisationsschema över NRM.

Under överintendenten finns tre avdelningar: Forskning och samlingar, Lärande samt Verksamhetsstöd.

Inom forskningsavdelningen finns sex olika enheter: bioinformatik och genetik, botanik, geovetenskap, miljöforskning och -övervakning, paleobiologi samt zoologi.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är myndighetens övergripande grupp för utformning av långsiktiga strategier, inriktning av verksamhet och organisation samt samordning av gemensamma insatser.

I gruppen ingår:

  • Joakim Malmström, överintendent
  • Per Ericson, chef för avdelningen forskning och samlingar
  • Christina Kåremo Sköldkvist, chef avdelningen för lärande och kommunikationschef
  • Pär Rådling, chef avdelningen för verksamhetsstöd
  • Susann Deli, chef, enheten Personal och kompetens
  • Anna Stolarska, chef enheten ekonomi och strategisk styrning

Sök personal

Letar du efter någon som arbetar på museet?
Sök bland våra medarbetare