Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

NAMSA:s höstmöte

NAMSA:S höstmöte hölls på naturum Falsterbo den 18-19 oktober.

Vi var över 70 deltagare på NAMSA:s hösmöte på naturum Falsterbo och mötet hölls i anslutning till Naturvårdsverkets nätverksträff med naturum.

-"Erfarenhetsutbytet i smågrupper och minimässan med mingel var särskilt givande tycker jag. Många roliga och intressanta aktiviteter produceras ute i landet på museer och naturum", kommenterar Louise Tenn, programansvarig på Naturhistoriska riksmuseet och styrelseledamot i NAMSA, höstmötet.

Det var ett fullspäckat program som inleddes med att överintendent Joakim Malmström, ordförande i NAMSA, hälsade välkommen och därefter var det föreläsning om att skapa konst i offentliga rum och work shops på teman teknikförstärkta upplevelser och färg- och formexperiment. Vi fick också en guidad tur i den vackra omgivningen.

Andra dagen presenterade ArtDatabanken sina digitala verktyg, naturum Vattenriket berättade om sitt arbete med bl a skogsbad och qigong och Bohusläns museum om arbetet med fornstranden och blomstrande fjärilshagar. Dagen fortsatte med erfarenhetsutbyte.

-"Modellen att samordna NAMSA:s höstkonferens med Naturvårdsverkets konferens för alla naturum gav möjlighet till brett erfarenhetsutbyte. För mig var det intressant och lärorikt att träffa personer från NAMSA:s medlemmar och lyssna på hur de arbetar, men också givande att få djupare insikter i naturums verksamhet. Av de sistnämnda är ju vissa medlemmar i NAMSA men långt ifrån alla.  Sammantaget var det två lyckade dagar och jag upplevde att många deltagare fick inspiration som konkreta idéer och verktyg att ta med hem till sin vardag", säger överintendent Joakim Malmström, Naturhistoriska riksmuseet.