Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

CMS – Centralmuseernas samarbetsråd

Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för de 14 centrala museernas högsta chefer. Samarbetsrådet bildades 1997.

De centrala museerna är tio museimyndigheter samt fyra stiftelsemuseer som tilldelas statliga anslag av regeringen. Samtliga centralmuseer sorterar under Kulturdepartementet.

Medlemmar

De centrala museerna utgörs av följande myndigheter och stiftelser:

Myndigheter

Livrustkammaren,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSkoklosters slottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med stiftelsen Hallwylska museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Moderna museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsuddelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturhistoriska riksmuseet
Statens försvarshistoriska museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statens musikverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statens maritima museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statens historiska museerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statens museer för världskulturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stiftelser

Tekniska museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skansenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Arbetets museumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nordiska museetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förstärkt samarbete inom museisektorn

Regeringen gav 2010 samtliga centrala museer i uppdrag att i en gemensam rapport redovisa hur de avser att förstärka samarbetet inom museissektorn. Rapporten redovisades den 1 mars 2011. Av den framgår att centralmuseerna avser att förstärka samarbetet inom områdena digitalisering, e-förvaltning, upphandling samt genom att utveckla CMS:s samarbetsroll. Rapporten innehåller även förslag på hur frågan om gallring ska hanteras.

Ladda hem rapportenPDF