Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Remissvar 2016

Här hittar du de svar som Naturhistoriska riksmuseet har skickat på inkommande remisser under 2016.

Ladda hem remissvar

 

2016-03-21, Dnr 5.1.6-167-2016

Remissvar skyddsjakt efter sälPDF

Naturvårdsverket

 

2016-03-29, Dnr 5.1.6-101-2016

Åtgärdsprogram för aspPDF

Länsstyrelsen Uppsala län

 

2016-05-10, Dnr 5.1.6-137-2016

Miljögifter i vatten - klassificering av ytvattenstatus, vägledning för tillämpning av HVMFS 2013:19PDF

Havs- och vattenmyndigheten HaV

 

2016-06-01, Dnr 5.1.6-151-2016

Redovisning av regeringsuppdrag om att se över skyddsjakt efter varg och föreslå nya regler för skyddsjaktPDF

Regeringskansliet Näringsdepartementet