Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Internationellt
forskar-team besöker Stora Alvaret

Mats Wedin

Torsdag den 16 maj är press och övrig media varmt välkomna att besöka den mätstation som forskare från flera länder i Europa byggt upp på Stora Alvaret. Då finns tillfälle att fotografera verksamheten och intervjua forskarna.

Mätstationen på Stora Alvaret monteras

Ladda ned pressinbjudan som pdf.PDF

Besöket behöver planeras i förväg, kontakta Mats Wedin senast dagen innan besöket, telefon 0738176903. Samling vid parkeringen, Station Linné, Ölands Skogsby, kl. 13.00, för avfärd i medhavda bilar.

Soil Crust INternational (SCIN) är ett europeiskt forskarnätverk som studerar de biologiska krustor som täcker marken i torra, öppna stäppartade landskap. "Naken jord" är mycket sällan naken. Fem forskargrupper från fyra länder studerar och jämför dessa tunna krustor av mikroorganismer, lavar och mossor, på stäppartade områden i Spanien, Österrike, Tyskland och Sverige, under tre år. I Sverige utförs forskningen på Stora Alvaret, där en avancerad mätstation placerats. Undersökningarna kommer att leda till en ökad förståelse för hur dessa känsliga marker fungerar och hur områdena samt deras biodiversitet kan bevaras och skötas.

- Vi har redan hittat flera nya, okända lavar på Stora Alvaret, säger Mats Wedin, professor vid Naturhistoriska riksmuseet.

Exempel på undersökningar på områdena

- Artsammansättningen studeras, med fokus på alger, lavar, mossor och mikrober, och nya arter beskrivs.

- Med hjälp av DNA-undersökningar studeras hur markens bakterier påverkar vegetationens utveckling.

- En avancerad klimatstation används för att mäta både väder och vind, men också för att mäta och följa lavarnas och mossornas aktivitet och fotosyntes. Vi studerar också markens sammansättning, närings- och vatteninnehåll, samt hur olika former av störning påverkar de biologiska krustorna.

Kontaktperson

Mats Wedin, professor vid Naturhistoriska riksmuseet

Telefon 0738176903