Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Skolpraktik

Här hittar du information om Skolpraktik, det vill säga  PRAO (högstadiet) och APL (gymnasiet). Här kommer ansökningsformulär till höstterminens skolpraktik att finnas i september. Ansökning till vårterminen sker  i december.

Det är väldigt många som söker praktikplatser hos Naturhistoriska riksmuseet och vi kan tyvärr inte ta emot alla som söker plats hos oss. 

Läs noga igenom informationen nedan innan du söker.

OBS - du kan bara söka till ett (1) ställe inom Avdelningen för forskning och samlingar.

Nedan finns beskrivningar av de enheter inom avdelningen som kan ta emot skolpraktikanter.

Enheten för botanik, BOT
På enheten för botanik bedrivs forskning kring växters systematik och evolution och stora vetenskapliga samlingar hålls tillgängliga för gästforskare. Praktikanter ges inblickar i enhetens forskning och hur det är att arbeta med vetenskapliga växtsamlingar. Under vistelsen får man bland annat hjälpa till med växtmontering, dataregistrering, digital avbildning och inordning av växter i samlingarna.

Läs mer om Enheten för botanik

Enheten för botanik kan under höstterminen tyvärr inte ta emot några praktikanter på grund av renovering.

Enheten för geovetenskap, GEO
På enheten för geovetenskap forskar vi om alltifrån mineral och bergarter till havens kemi. Här finns en av Europas största mineralsamlingar, som är tillgänglig för gästforskare och andra mineralintresserade. Våra laboratorier är fyllda med instrument, bland annat masspektrometrar och laserutrustningar. Som praktikant kan du till exempel få arbeta med underhåll av mineralsamlingen och hjälpa till med masspektrometeranalys och provpreparationer.

Enheten för geovetenskap kan tyvärr inte ta emot några praktikanter under höstterminen.

Läs mer om Enheten för geovetenskap

Enheten för Miljöforskning och -övervakning, MFÖ
På Enheten för Miljöforskning och -övervakning (MFÖ) studerar vi miljögifters effekter i vår omgivning, fåglars flyttstrategier samt förekomst och spridning av pollen i lufthavet. Praktikanter ges inblick i laborativt arbete med provtagning på fisk, fågel och däggdjur med hänsyn till miljögiftsanalyser. Under vistelsen kan man bland annat få hjälpa till med att assistera vid obduktion på utter och säl, provtagning av fisk, fågel och vilt för Miljöprovbanken, åldersbestämning av fisk och dataregistrering. Praktikanten får inte vara känslig för obehagliga lukter eller blod då många av djuren vi hanterar är kadaverösa och blodiga.

Enheten för miljöforskning och -övervakning kan tyvärr inte ta emot några fler praktikanter under höstterminen. Du kan däremot ansöka om pratktik under våren 2018.

Till ansökan om praktikplats på MFÖ 

Läs mer om Enheten för milljöforskning och -övervakning

Enheten för paleobiologi, PAL
Enheten för paleobiologi studerar livets historia – från de första encelliga organismerna i livets gryning till växter och djur som levde parallellt med de första människorna. Vi har över 1 miljon föremål i våra samlingar, men inga dinosaurier tyvärr. Som skolpraktikant kan du bl a få hjälpa till med uppordning och sortering av samlingar, märkning och identifiering av fossil, dataregistrering, arbete i våra ämnesbibliotek samt skanning av bilder. PAL är en internationell forskningsenhet och flera medarbetare kommunicerar på engelska, handledning kan därför ske på engelska. Arbete i våra samlingar kräver att du är noggrann och försiktig då många föremål är mycket ömtåliga. Du bör också gilla fossil och ha ett stort intresse för paleontologi.

Läs mer om Enheten för paleobiologi

Enheten för paleobiologi har tillsatt alla praktikanttjänster hösten 2017.

Enheten för zoologi, ZOO
På Enheten för Zoologi har vi ungefär 4,5 miljoner föremål och som PRAO-elev hos oss kommer du att få hjälpa till i det dagliga förvaltandet av samlingarna. Det kan vara allt från att jobba med små, små insekter till stora skelett. Det är bra om du inte är känslig för blod, konstiga lukter eller döda djur. Att du är noggrann och försiktig är viktigt eftersom många av våra samlingar är väldigt gamla och ömtåliga. Vi ser gärna att du gillar djur och har ett stort intresse för biologi.

Läs mer om Enheten för zoologi

Enheten för zoologi har tillsatt alla praktikanttjänster hösten 2017.