Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

 • Huvudmeny

Lediga tjänster

Fossilen från utställningen Fossil och Evolution.

Vi har en mängd olika yrkeskategorier i vår verksamhet.

Inom den publika verksamheten finns till exempel museivärdar, museipedagoger, kommunikatörer och jourhavande biolog.

På vår avdelning för forskning och samlingar arbetar bland annat forskare, doktorander, förste assistenter, intendenter, forskningsingenjör och IT-utvecklare.

Sedan finns yrkesroller som stöder verksamheten så som fastighetshandläggare, tekniker, ekonomer och IT-personal.

Lediga tjänster

 • 2019-04-15
  Systemarkitekt för nationell forskningsinfrastruktur
  Du kommer att arbeta som systemarkitekt för Svensk biodiversitetsdatainfrastruktur (SBDI), en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet och elva universitet och forskningsmyndigheter i Sverige. SBDI är en e-infrastruktur som tillgängliggör data om biologisk mångfald och förser forskare och andra användare med kraftfulla verktyg för att modellera och analysera ekosystemprocesser på lokal, regional eller global nivå. Informationen kommer bland annat från naturhistoriska samlingar, genetiska analyser, övervakningsprogram, forskningsprojekt och amatörbiologers fynddata.

  Den tekniska plattformen för SBDI bygger på öppen källkod som utvecklas i internationellt samarbete mellan universitet och myndigheter i många länder; den ursprungliga kodbasen kommer från Australien. Det tekniska arbetet i Sverige involverar systemutvecklare och programmerare vid flera av de universitet och myndigheter som står bakom SBDI. Som systemarkitekt för SBDI kommer du att leda det svenska utvecklingsarbetet inom infrastrukturen samt koordineringen mellan de svenska utvecklarna och de internationella teamen. Du ansvarar vidare för att den svenska instansen av plattformen driftas på ett kostnadseffektivt sätt som garanterar hög tillgänglighet. Som systemarkitekt behöver du ständigt utveckla din egen tekniska kompetens, och bidra till diskussionerna både nationellt och inom det internationella utvecklarkonsortiet om vilka teknikval som ska göras. Du bidrar också till att de svenska utvecklarna får möjlighet till relevant utbildning. Du kommer att arbeta nära forskare för att utveckla infrastrukturens funktionalitet, och du kommer att utbilda både användare och tekniker i Sverige och utomlands. Du bör vara beredd på att delta i konferenser utomlands och att regelbundet resa till samarbetspartners inom och utom landet.

  Läs mer hos Visma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2019-04-03
  Sekreterare till enheten för bioinformatik och genetik
  - Ekonomiadministration, det vill säga assistera chefer, verksamhetsledare och projektledare i budgetarbetet, ekonomisk uppföljning och kontering av anslags- och bidragsmedel inklusive EU-projekt samt hantera interndebitering och fakturering.
  - Administrativt och organisatoriskt stöd vid till exempel inköp, resor, möten, gästforskarbesök, registrering av publikationer och undervisning.
  - Föra minnesanteckningar och skriva protokoll vid olika verksamhetsrelaterade möten på enheten.
  - Hantering av enhetens externa webb-sidor och sidor på intranätet.

  Läs mer hos Visma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster