Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny

Lediga tjänster

Fossilen från utställningen Fossil och Evolution.

Vi har en mängd olika yrkeskategorier i vår verksamhet.

Inom den publika verksamheten finns till exempel museivärdar, museipedagoger, kommunikatörer och jourhavande biolog.

På vår avdelning för forskning och samlingar arbetar bland annat forskare, doktorander, förste assistenter, intendenter, forskningsingenjör och IT-utvecklare.

Sedan finns yrkesroller som stöder verksamheten så som fastighetshandläggare, tekniker, ekonomer och IT-personal.

Lediga tjänster

Förste intendent till enheten för miljöforskning och övervakningPDF

Lediga forskartjänster

-

Övriga lediga tjänster

 • 2018-08-15
  Chef till enheten för geovetenskap
  Som chef leder och fördelar du arbetet inom enheten i förtroendefullt samspel med dina medarbetare. Tillsammans med enhetens medarbetare planerar, genomför och följer du upp verksamheten. Du har övergripande personal- och budgetansvar för enheten, och ansvarar för uppföljning vilket inkluderar medarbetarsamtal och lönebildning. En viktig uppgift omfattar arbetet med att utveckla och organisera enhetens samlingar och laboratorier samt den forskningsinfrastruktur som finns vid enheten. Du representerar enheten internt såväl som externt. Förutom detta är du en del av ledningen för forsknings- och samlingsavdelningen och bidrar till dess långsiktiga utveckling.

  Exempel på aktuella frågor är att:

  • arbeta strategiskt för att enheten och museet blir än mer framgångsrikt i att attrahera externa forskningsmedel, liksom i att rekrytera starka forskare
  • verka för att samlingarna är digitalt tillgängliga och relevanta för forskningen
  • öka enhetens goda nationella- och internationella kontaktnät inom samlingar, forskning och utbildning
  • synliggöra enhetens forskning i den publika verksamheten, liksom verka för att kännedomen om museets forskning ökar såväl inom forskningsvärlden som för allmänheten

  Läs mer hos Visma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • 2018-08-06
  Webbansvarig
  Som webbansvarig kommer du ansvara för att utveckla och förvalta vår externa hemsida www.nrm.se. Du kommer leda det strategiska arbetet men också det operativa arbetet på vår webb med produktionen av innehåll och artiklar anpassade till Naturhistoriska riksmuseets uppdrag och målgrupper.
  Detta innebär bland annat att du kommer ansvara för kontakten med leverantörer och utvecklingskonsulter för nya funktioner och teknisk specifikation så att den tekniska infrastrukturen integreras med övriga IT-system för verksamheten. Du kommer delta vid museets utveckling av det webb-baserade gränssnittet i besöksmiljön som digitala textbärare, audioguide etc. samt andra digitala satsningar inom program- och utställningsverksamheten.
  Du kommer att ha det övergripande ansvaret för kommunikationen via vår webb med målgruppsanpassning till bland annat barn och ungdomar samt genomföra att vi är tillgänglighetsanpassade. Du kommer att skriva och redigera artiklar, bearbeta och publicera filmer och bilder samt samordna sidansvariga vid myndigheten. Detta innebär att du tar initiativ till att skapa innehållet på Naturhistoriska riksmuseets webbplats tillsammans med övriga medarbetare.
  Ditt uppdrag innebär att vara rådgivare inom webb för hela myndigheten och ansvara för att ta fram underlag och analysera webbstatistik samt leda olika projekt.

  Läs mer hos Visma länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster