Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Enheten för botanik

Enheten för botanik förvaltar Naturhistoriska riksmuseets samlingar av svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor och bakterier.

Samlingarna innehåller föremål från hela världen insamlade från 1700-talet och fram till nutid. Mycket av materialet är databasregistrerat.

Forskare från institutioner i Sverige och utomlands besöker regelbundet Naturhistoriska riksmuseet för att studera samlingarna. Vid enheten bedrivs forskning om släktskap hos mossor och sporsäcksvampar.

Har du frågor angående lån eller byten av föremål i samlingarna kontakta enhetschef Anders Tehler.

Blandad skara organismer


Kryptogam är ett samlingsnamn för flera vitt skilda organismgrupper: alger, lavar, mossor, svampar, bakterier och ormbunksväxter.

Ordet kryptogam kan översättas med "bröllop i det dolda" och kryptogamerna grupperades tillsammans en gång i tiden eftersom man inte visste hur de förökade sig. Kryptogamer har vanligen oansenliga reproduktiva organ och de flesta reproducerar sig med sporer.

Lär dig mer


Under rubriken virtuella utställningar kan du lära dig mer om kryptogamer. Där visas bland annat en del av det äldsta materialet i samlingarna och en samling svampakvareller från 1800‑talets slut.

På våra faktasidor hittar du Månadens kryptogam, ordlista och en liten svampbok.

Fakta om kryptogamer

Mer om kryptogamer

Under våra faktasidor hittar du svampboken och månadens kryptogam.

Till våra faktasidor om kryptogamer