Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18

  • Huvudmeny
Banner med tre vuxenelever.

LÄRARFORTBILDNING

Vi erbjuder kostnadsfri fortbildning för dig som är lärare. Nedan hittar du vårens program.

En museipedagog tillsammans med lärare under fortbildning. Foto: Martin Stenmark.

Välkommen till en händelserik termin i våra utställningar och på Cosmonova. Alla fortbildningar är kostnadsfria och kopplade till läroplanens mål och kursplaner. 

 

Hämta affischen med vårens fortbildningar här.PDF

ANMÄLAN OCH AVANMÄLAN

Efterfrågan på våra fortbildningsdagar är stor. Därför måste eventuell avanmälan ske minst sju dagar före arrangemangets början. Avboka på telefonnummer 08‑519 540 00, öppet kl 10‑16.

Bokad men ej utnyttjad plats faktureras med 200 kr.

ANMÄL DIG HÄR:

Här kan du anmäla dig till nedanstående fortbildningsdagar.

 1. Tis 5 feb, kl 17.00-19.00

Föredrag om biologisk mångfald och filmen Pandor på Cosmonova, alla stadier

Allan Carlsson från WWF föreläser om hur bevarandeprojekt kan rädda den biologiska mångfalden. Efter föreläsningen ser vi filmen Pandor på Cosmonova.

2. Ons 13 feb, kl 16.30-19.30

Människans utveckling och forskning kring gammalt DNA, H-Gy

Få tips på hur du kan undervisa om Människans evolution i utställningen Den mänskliga resan. Forskaren Erik Ersmark berättar om vad ny forskning kring gammalt DNA kan berätta om evolutionen hos människan och andra djur.

4. Ons 6 mars, kl 17.00-19.00

Föredrag om havsdjur och filmen Oceans på Cosmonova, alla stadier

Valforskaren Thomas Lyrholm föreläser om valar, andra havsdjur och om hoten mot havets biologiska mångfald. Visning av filmen Oceans på Cosmonova.

5. Tis 19 mars, kl 17.00-19.00

Ta vär(l)den in i skolan och filmen A Beautiful Planet på Cosmonova, åk 4- gy

Lär dig mer om de globala hållbarhetsmålen och hur du kan ge elever ökad handlingskompetens och optimism i en allt mer komplex värld. Mathias Demetriades från den globala skolan och lärarutbildaren Ingrid Waldenström föreläser. Visning av filmen A Beautiful Planet på Comonova.

 6. Ons 3 april, kl 17.00 -20.00

Skapa framtidens djurvärld, åk 1-6

Hur kommer djur se ut i framtiden? Kvällen inleds med en visning i tre av våra utställningar där vi tittar på hur djur är anpassade till olika livsmiljöer. Därefter gör vi egna framtida djur under ledning av slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren.

Max 25 deltagare.

 7. Ons 24 april, kl 17.30-19.30

Att undervisa på Naturhistoriska riksmuseet för SFI, SFI-lärare
Under kvällen får du pedagogiska tips och övningar som du kan använda med dina elever. Vi visar hur du kan använda utställningen Natur i Sverige och Djuret människan när ni besöker museet.

Max 30 deltagare.

 8. Tor 9 maj, kl 16.00-19.00

Växter och djur i vår närmiljö, åk 1-6

Följ med Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på museet, på en exkursion runt museet. Du får lära dig namnen på några vanliga djur och växter och hur de kan sorteras och grupperas.

Max 30 deltagare.