Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Förpackningsinstruktion

Här hittar du instruktioner för förpackning och transport av djurkroppar som ska skickas till Naturhistoriska riksmuseet.

Naturhistoriska riksmuseet och Posten har träffat en överenskommelse om rutiner för att sända in döda djur till oss. Tänk på att vissa djur ska skickas direkt till SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt)

Skickas direkt till SVA

Björn, varg, lo och järv skickas direkt till SVA länk till annan webbplatsi Uppsala. SVA skall även kontaktas om du misstänker att djuret har dött av en allvarlig smittsam sjukdom, så kallad epizootisjukdom, eller om det ingår i en brottsutredning.

Transport- och förpackningsinstruktioner

För att försäkra oss om en säker transport, så att det exempelvis inte uppstår läckage, har vi tillsammans med Posten tagit fram ett särskilt förpackningsmaterial. Förpackningsmaterialet kan beställas från museets kontaktpersoner eller via detta beställningsformulär. Transport- och förpackningsinstruktioner samt följebrev kan laddas ner och skrivas ut här:

Transport- och förpackningsinstruktionerPDF

FöljebrevPDF

Förpackningsinstruktion 

  • Undvik direktkontakt med djuret, använd handskar och tvätta händerna efteråt.
  • Anteckna i följebrevet var, när och hur djuret påträffades.
  • Ange om du vet hur länge djuret kan ha varit dött.
  • Skriv upp ditt namn, adress och telefonnummer.
  • Om det är flera djurkroppar, var noga med åtskiljande märkning, använd helst separata följebrev.
  • Frys om möjligt de förpackade djurkropparna.
  • Skicka paketet med ”Företagspaket 16.00”.
  • Boka hämtning i början av en vecka. Då är risken mindre att det blir liggande över helgen och att djuret därmed förfars.Posta inte paket innan helgdag eller i samband med långhelg.

Bild 1 i instruktion om hur djur förpackas.

Bild 1. Djurkroppen ska om möjligt frysas innan insändande. Slå in varje djurkropp i absorberande material, t.ex. tidningspapper. Lägg gärna varje inslagen djurkropp i en separat plastpåse med åtskiljande märkning. Lägg de förpackade djurkropparna i en kraftig plastpåse och förslut med buntband eller dylikt.

Bild 2 i instruktion om hur djur förpackas.

Bild 2. Placera paketet tillsammans med absorberande material i ytterligare en kraftig plastpåse och förslut med buntband eller dylikt. Observera att materialet måste omslutas av dubbla plastpåsar.

Bild 3 i instruktion om hur djur förpackas.

Bild 3. Lägg påsen i kartongen. Vid behov, fyll ut kartongen med tidningspapper eller liknande. Följebrev med fynduppgifter om djuren samt insändarens namn, adress och telefonnummer dagtid, stoppas i plastpåse och läggs överst.

Bild 4 i instruktion om hur djur förpackas.

Bild 4. Förslut kartongen med kraftig tejp (förpackningstejp).

Leveransadress

Naturhistoriska riksmuseet
Enheten för zoologi
Frescativägen 48
114 18 Stockholm

Har du frågor

Om du har frågor angående förpackning eller transport av ett dött djur, kan du kontakta någon av våra konservatorer.

Malin Fridström
08-5195 4186
malin.fridstrom@nrm.se

Peter Mortensen
08-5195 4245
peter.mortensen@nrm.se

Peter Nilsson
08-51954120
peter.nilsson@nrm.se

Anna Persson
08-5195 5141
anna.persson@nrm.se