Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Svampplanscher

Under senare halvan av 1800-talet beställde Elias Fries ett stort antal svampillustrationer av olika konstnärer. De flesta av originalakvarellerna förvaras på Naturhistoriska riksmuseet. Här visar vi ett litet urval av dessa bilder.

Totalt avbildades omkring 1640 arter. Vissa av bilderna publicerades i Sveriges ätliga och giftiga svampar (1860-1868) och Icones selectae hymenomycetum (1867-1884).

Numrering

Vid varje bild anges ett nummer som stämmer överens med numreringen i Strid, Å., 1994: A Catalogue of Fungus Plates Painted under the Supervision of Elias Fries. De planscher som publicerades under 1800-talet är markerade med ÄG (Sveriges ätliga och giftiga svampar) respektive IC (Icones) och ett nummer. I många fall visas bara en av flera figurer på planschen.

Bildredigering*: Charlotte Åbergh.

* Följande är fotograferade och redigerade av Ramona Ubral Hedenberg: Cortinarius collinitus, Cortinarius collinitus var., Cortinarius grallipes v. brevipes, Cortinarius triformis.

Fries namn Nuvarande namn Svenskt namn
Agaricus aëlopus n. sp * *      
Agaricus aeruginosus Curt. Stropharia aeruginosa ärggrön kragskivling      
Agaricus aureus Mat. Phaeolepiota aurea guldtofsskivling      
Agaricus azymus Fr. nob. dub * *      
Agaricus campanella Batsch Xeromphalina campanella rostnavling      
Agaricus colossus Fries Tricholoma colossus jättemusseron      
Agaricus crocatus Fr. Mycena crocata saffranshätta      
Agaricus denigratus Agrocybe erebia mörk åkerskivling      
Agaricus erinaceus Fr. Phaeomarasmius erinaceus tofsskräling      
Agaricus excoriatus Schaeff. Macrolepiota excoriata fnasig fjällskivling      
Agaricus fatuus Psatyrella fatua blekspröding      
Agaricus glandulosus Pleurotus ostreatus ostronmussling      
Agaricus lateritius Fr. Conocybe lactea klockhätting      
Agaricus leucocephalus Krombh. Calocybe constricta liten ringmusseron      
Agaricus mollis Schaeff. Crepidotus mollis mjukmussling      
Agaricus muscarius Amanita muscaria röd flugsvamp      
Agaricus ostreatus Jacq. Pleurotus ostreatus ostronmussling      
Agaricus pediades var. pseudoarvalis Fr. Agrocybe arvalis **      
Agaricus proboscideus Tapinella panuoides källarkantarell      
Agaricus scyphiformis Fr. * *      
Agaricus sinuosus Fr. Hebeloma sinuosum **      
Auricularia lobata Sommerf. Auricularia mesenterica svartöra      
Boletus lupinus Fr. * *      
Cantharellus cibarius Fr. Cantharellus cibarius kantarell      
Clavaria condensata Fr. Ramaria condensata **      
Clavaria fragilis Holmsk. Clavaria vermicularis maskfingersvamp      
Coniophora arida Coniophora arida pulverskinn      
Coprinus fuscescens Fr. Coprinus fuscescens **      
Corticium coeruleum Schrad. Terranea caerulea blåskinn      
Corticium radiosum Fr. Vesiculomyces citrinus gulskinn      
Cortinarius callochrous (Pers.) Cortinarius calochrous **      
Cortinarius collinitus Cortinarius collinitus        
Cortinarius collinitus Cortinarius collinitus        
Cortinarius collinitus var. Cortinarius collinitus var.        
Cortinarius cyanites Cortinarius cyanites rodnande spindling      
Cortinarius grallipes v. brevipes Cortinarius grallipes v. brevipes        
Cortinarius herpeticus Fr. Cortinarius scaurus myrspindling      
Cortinarius triformis Cortinarius triformis        
Cyphella galeata Fr. Chromocyphella galeata slingerticka      
Daedalia unicolor Cortinarius triformis slingerticka      
Exidia glandulosa Exidia glandulosa vårtkrös      
Fistulina hepatica Fistulina hepatica oxtungssvamp      
Grandinia granulosa Hyphodontia aspera strävt knotterskinn      
Grandinia mucida Fr. * *      
Gyromitra esculenta Gyromitra esculenta stenmurkla      
Gyromitra paradoxa n. sp. * *      
Hygrophorus cossus Sowerb. Hygrophorus cossus mörknande vaxing      
Hygrophorus psittacinus Hygrocybe psittacina papegojvaxing      
Hyperrhiza variegata * *      
Irpex fuscoviolaceus Fr. Trichaptum fuscoviolaceum violtagging      
Irpex spathulatus Fr. Hyphodontia spathulata **      
Lactarius roseo-zonatus v. P. Lactarius roseozonatus **      
Lentinus auritus Fr. Lentinellus pilatii vit sågmussling      
Lentinus castoreus Lentinellus castoreus bävermussling      
Lentinus flabelliformis          
Lenzites albida Antrodia albida ormticka      
Lycoperdon bovista (L.) Fr. Calvatia utriformis skålröksvamp      
Lycoperdon gemmatum Fr. Lycoperdon perlatum vårtig röksvamp      
Marasmius fuscopurpureus Fr. Collybia fuscopurpurea purpurbrun nagelskivling      
Marasmius rotula (Scop.) Marasmius rotula hjulbrosking      
Merulius corium var. effusus Byssomerulius corium pappersgröppa      
Morchella esculenta Morchella elata toppmurkla      
Mucronia aggregata n. sp. Mucronella calva var. aggregata dvärgpigg      
Nematelia encephala Willd. Tremella encephala broskboll      
Nematelia rubiformis * *      
Nyctalis asterophora Asterophora lycoperdoides stoftkremling      
Odontia fimbriata Fr. Steccherinum fimbriatum fransgrynna      
Panus conchatus Fr. Panus conchatus broskmussling      
Panus urnula * *      
Paxillus atrotomentosus Fr. Paxillus atrotomentosus sammetsfotad pluggskivling      
Phlebia albida v. Post. n. sp. Phlebia albida Phlebia radiataPhlebia radiata      
Phlebia Merismoides Fr. Steccherinum fimbriatum korallticka      
Polyporus corruscans S. V. S. Fr. Inonotus dryophilus Grifola frondosa      
Polyporus frondosus Grifola frondosa korallticka      
Porothelium fimbriatum Fr. Porotheleum fimbriatum skålporing      
Porothelium lacerum Fr Porotheleum fimbriatum skålporing      
Russula emetica Fr. Russula emetica giftkremla      
Russula furcata P. nom. dub. * *      
Sistotrema confluens Sistotrema confluens gul taggticka      
Sparassis crispa Fr. Sparassis crispa blomkålssvamp      
Stereum conchatum Fr. Stereum sanguinolentum blödskinn      
Stereum hirsutum Stereum hirsutum raggskinn      
Thelephora mollissima Thelephora penicillata trollskägg      
Trametes cinnabarina Pycnoporus cinnabarinus cinnoberticka      
Trametes connata (Weinm.) Oxyporus populinus lönnticka      
Tremella foliacea Pers. Tremella foliacea brunkrös      
Tremella indecorata Sommerf. Tremella indecorata småkrös