Den här sidan uppdateras inte längre och innehållet kan vara inaktuellt.

Bertil Nordenstam

Professor emeritus

Kontakt

Tel: 08-519 541 48
E-post: bertil.nordenstam@nrm.se
Adress

Forskningsområde / speciella intressen:

  • Fylogeni och systematik inom Asteraceae, särskilt tribus Senecioneae och tribus Calenduleae; Colchicaceae;
  • Botanisk historia

Projekt:

  • Fylogenin inom tribus Senecioneae (Asteraceae) baserad på morfologiska and molekylära data
  • Fylogenin inom tribus Calenduleae (Asteraceae) baserad på morfologiska och molekylära data
  • Monografi över släktena Othonna (Asteraceae-Senecioneae) och Syncarpha (Asteraceae-Gnaphalieae)
  • Taxonomin inom familjen Colchicaceae
  • Carl Peter Thunbergs liv och verksamhet
  • Olof Swartz' liv och verksamhet
  • von Wrights växtmålningar

Publikationer

Publikationslista

Utbildning
Fil. Dr. (1968, Lunds Universitet), Docent (1968, Lunds Universitet)