Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Samarbetsprojekt

DNA-spiral

Illustration: Annica Roos

Här hittar du internationella projekt som är knutna till forskningsavdelningen.

GBIF

Global Biodiversity Information Facility är ett internationellt projekt med syfte att göra den stora mängd data om den biologiska mångfalden som finns i naturhistoriska museer, bibliotek och databanker världen över tillgänglig. Naturhistoriska riksmuseet är nod för detta arbete i Sverige.
Gå till GBIF-Swedenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra projekt om biodiversitet som forskningsavdelningen var eller är involverade i är:

  • EU BONlänk till annan webbplats - Building the European Biodiversity Observation Network.​
  • LIFE WATCHlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - E-science and technology infrastructure for biodiversity data and observatories
  • PESIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - A Pan-European Species Directories Infrastructure
  • BioFreshlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Biodiversity of Freshwater Ecosystems
  • Baltic Diversitylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - A transboundary network of national data bases connecting nature observation data

SYNTHESYS

SYNTHESYS är ett samarbetsprojekt mellan 20 framstående naturhistoriska institutioner och två företag i 12 europeiska länder. De deltagande partners, däribland Naturhistoriska riksmuseet, härbärgerar sammanlagt mer än hälften av världens naturhistoriska museiföremål. De görs tillgängliga på ett koordinerat sätt genom SYNTHESYS.

Läs mer om SYNTHESYS (på engelska)

Följa SYNTHESYS på Facebook

Fishbase

FishBase är en internationell databas om fiskar. Här finns information om praktiskt taget varenda för vetenskapen känd fiskart. FishBase är primärt engelskspråkig, men man kan söka på svenska fisknamn. FishBase innehåller hundratusentals populärnamn från hela världen.

Läs mer på FishBase Sveriges blogglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

GPI och Andrew W. Mellon Foundation

The Global Plants Initiative (GPI) är ett internationellt samarbete som syftar till att digitalisera typexemplar och andra botaniska resurser, och till att göra dem tillgängliga för  forskning och undervisning. GPIs nätverk omfattar för närvarande 231 herbarier i 66 länder.

Sedan starten 2003 har denna globala satsning på att digitalisera och tillgängliggöra botaniska typexemplar finansierats och drivits av The Andrew W. Mellon Foundationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Naturhistoriska riksmuseet har deltagit i GPI sedan starten och idag driver två projekt.

Se presentationsfilmer av projekten

Resultatet av GPI presenteras på webbplatsen JSTOR Plant Sciencelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på GPIs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NORDSIM

NORDSIM-laboratoriet finns på Laboratoriet för isotopgeologi och är en samnordisk resurs för geologisk forskning, finansierad av Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Laboratoriet är uppbyggt kring en jonmikrosond, ett avancerat instrument med vilket man kan göra mätningar av isotop- och grundämnessammansättningar i utvalda mikrometerstora delar av ett prov.

Läs mer om NORDSIM

PRE-MAL

Pest Research and Education - Museums Archives and Libraries, PRE-MAL, är en svensk arbetsgrupp som består av specialister i entomologi, yrkesmedicin och  konservering av olika material. Gruppen arbetar med forskning och undervisning om skadedjursbekämpning i museer och andra institutioner med kultur- och naturhistoriska samlingar. Sekretariatet för PRE-MAL är förlagt till Naturhistoriska riksmuseet.

Läs mer om PRE-MAL

Daubenton

Projektet främjar kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte inom praktisk samlingsvård. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder att stå som värd för samlingspersonal från andra stora naturhistoriska museer i Europa. Ett tiotal av våra anställda som arbetar med samlingar har i sin tur vistats vid en partnerinstitution under en kortare period för kompetensutveckling.

Projektet stöds av den Europeiska kommissionens "Program för livslångt lärande", delprogram Leonardo da Vinci.

Logga

Euraxess - Researchers in Motion

Euraxess portalen länkar till 200 servicecentra i 35 europeiska länder. Du hittar information om forskninsmöjligheter och hur det är att leva i detta land.

EURAXESS Swedenlänk till annan webbplats

EURAXESS Europelänk till annan webbplats

EURAXESS på Facebooklänk till annan webbplats

MetTrans - Metal Transport in the Environment

MetTrans är ett nätverk med fokus på frågor om spridningen av metaller i miljön. I nätverket ingår tio europeiska akademiska och industriella partners och från Sverige deltar bland annat Enheten för Geovetenskap (f.d. Laboratoriet för isoptopgeologi) vid Naturhistoriska riksmuseet.

MetTrans är ett Marie Curie Research Training Network och finansieras via EUs sjunde ramprogram.

Läs mer om MetTrans på vår engelska sida

MetTrans internationella hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster