Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Provtagning i fält

Om Naturhistoriska riksmuseet inte kan ta in hela tumlare för undersökning, händer det att vi ber allmänheten om hjälp med provtagning i fält.

Om en tumlare ligger svårtillgängligt till, eller är i dåligt skick ber vi ibland allmänheten om hjälp med att provta djuret och skicka proverna med posten till Naturhistoriska riksmuseet.

Provtagning av funnen död tandval

Kontakta oss alltid innan du provtar en funnen död tumlare. Du kan ringa eller mejla till Jessica Åsbrink.

Fota gärna en översiktsbild av djuret, samt ta en närbild på tänder, könsöppning och ryggfena och maila till Jessica Åsbrink för art- och könsbestämning.

Vi behöver följande information

  • Art
  • Datum
  • Lokal (gärna koordinater om möjligt)
  • Totala längden
  • Kön
  • Finns foto: ja/nej
  • Provtagarens namn och kontakuppgifter

Ersättning vid provtagning av död tumlare

Ersättning utgår endast för provtagning av tumlare som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet. Ersättningen betalas ut för provtagning, frysning av prover samt att proverna skickas till museet med posten. Ingen ersättning utgår för enbart rapportering av död tumlare.

Mer information om utbetalning av ersättning hittar du på sidan Ersättning vid insamling/provtagning.

Hur du provtar tumlaren

Mäta den totala längden

Den totala längden av djuret mäts från djurets nos till fördjupningen i stjärtfenan när djuret ligger placerat på mage, figur 3.

Figur 3.

Könsbestäm tumlaren

Könsbestämning av tumlare kan vara svårt, särskilt om fåglar har ätit runt området av könsöppningen.

Hanar har sin könsöppning en aning längre bort från anus än honor, samt honor har två mjölkkörtlar, en på var sin sida av könsöppningen (figur 4). Dessa kan vara svåra att se hos juvenila honor.

Figur 4.

Provtagning

Maila Jessica Åsbrink för kartong och returadress för att skicka proverna med post till museet.

Följande material vill vi ha insamlat:

  • Späck 15 x 15 cm med hud och muskel (figur 5)
  • Underkäke med tänder, eller enbart tänder

Lägg materialet i plastpåsar och frys in tillsammans med uppgifterna om fyndet. Använd gärna vårt formulärPDF.

Figur 5. Rutan på bilden markerar vart provet av muskel och späck tas

Dokument

Här hittar du all information kring provtagning åt Naturhistoriska riksmuseet av tumlare och andra tandvalar i fält.

Provtagning av tumlare i fältPDF