Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Ersättning

Vid insamling eller provtagning, som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet, av funnen död eller bifångad tumlare utgår en ersättning.

Ersättning betalas endast ut om insamlingen eller provtagningen har godkänts av museet. Ersättning utgår inte för enbart rapportering av död tumlare.

Ersättning vid insamling/provtagning

Insamling

Vid insamling, som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet, av funnen död eller bifångad tumlare, utgår en ersättning för paketering och transport av tumlare till frysrum.

Provtagning

Ersättning utgår endast för provtagning av tumlare som godkänts av Naturhistoriska riksmuseet. Ersättningen betalas ut för provtagning, frysning av prover samt att proverna skickas till museet med posten.

Ersättning

A-skatt: 1000 kr (före skatt)
F-skatt: 1314 kr (exkl moms)
Ersättningen är skattepliktig och inkomstuppgift kommer att lämnas till Skatteverket.

För att vi ska kunna betala ut ersättningen behöver du fylla i blanketten Utbetalning av ersättning för insamling/provtagning av tumlarePDF och skicka den till oss.

Vill du hellre skicka en faktura hittar du information i dokumentet Fakturaunderlag till Naturhistoriska riksmuseetPDF.

För utbetalning till annan bank än Danske bank behöver du fylla i Anmälan/Ändring av löntagaruppgifterPDF