Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Suzanne Faxneld

Intendent

Kontakt

Tel: 08-519 541 14
E-post: suzanne.faxneld@nrm.se

Arbetsuppgifter

Inom det marina och limniska programmen arbetar jag med programplanering och -koordinering, samt statistisk utvärdering av analysdata.

Utöver det rådgiver jag Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner gällande miljöövervakning. Jag föreläser även på unviersitet och högskola, samt utvärderar data kopplat till WFD och MSFD.

Forskningsområde

Miljögifter i marin och limnisk biota.

Projekt

  • Nationella miljöövervakningen i marin och limnisk biota.
  • Hanöbukten – kan man hitta samband mellan miljöfarliga ämnen och fiskhälsa samt uppkomsten av sårskadad fisk.
  • ChemToFish – linking chemical pollution to the health status of coastal fish

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats