Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Elisabeth Nyberg

Intendent (tjänstledig t.o.m. 2019-05-31)

Kontakt

Tel: 08-519 542 83
E-post: elisabeth.nyberg@nrm.se

Arbetsuppgifter

  • Planering, koordinering och statistisk utvärdering av analysdata inom det marina och limniska övervakningsprogrammen. Samt för hälsorelaterad miljöövervakningen av miljögifter i bröstmjölk i Stockholm och Göteborg.
  • Rådgivning till Naturvårdsverket, länsstyrelser och kommuner med flera, gällande miljöövervakning.
  • Föreläser för studenter och andra.
  • Utvärdering av data kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten och Havsmiljödirektivet.
  • Expert inom HELCOM och OSPAR gällande farliga ämnen.

Forskningsområde

Miljögifter i marin och limnisk biota samt i human mjölk.

Projekt

Miljöövervakningens programområde - Kust och hav.länk till annan webbplats

Miljöövervakningens programområde - Sötvatten.länk till annan webbplats

Hälsorelaterad miljöövervakning.länk till annan webbplats

Andra professionella roller

Expert inom OSPARlänk till annan webbplats.

Chair tillsammans med Sara Danielsson, Naturhistoriska riksmuseet, i HELCOM HAZlänk till annan webbplats.

Publikationer

DiVAlänk till annan webbplats