Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny

FAGEL 2

OBS!!! Dessa moduler ska endast laddas ner om du redan använder Fagel2.3!

Har du inte kört Fagel2 tidigare och vill börja använda det, kontakta RC via:
thomas.wenninger@nrm.se

Uppdateringar av program och manualer

Ladda hem de senaste versionerna av Fagel2-modulerna för din version av Access. Programmet fungerar inte om du väljer fel version!

Fagel2 för Access 2000 och nyare
Fagel2 för Access 97 och Runtime
Manualer

Ny RCKodlistaDb november 2012

Uppdateringen innehåller nya koder för andra märken: FLAG för flagga med eller utan inskription och NASAL för näbbsadel. Mer precisa fynddetaljskoder har tillagts (av EURING) för avläsningar av andra märken än metallring och fåglar funna vid vindkraftverk. Dessutom har listorna över artkoder, centraler, provinser och ringtyper uppdaterats. Samtliga märkare bör hämta denna uppdatering.

Nyheter i uppdateringen januari 2012

Har försökt åtgärda så många kända fel som möjligt. Tyvärr uppstår nya fel - och försvinner igen - troligen beroende på uppdateringar från Microsoft av både Windows och Access. Några tidigare kända fel kunde inte längre frambringas, så vi får enbart hoppas att de försvunnit för gott. De båda felen nedanför denna lista hör till denna kategori, men åtgärdsinstruktionerna får stå kvar för säkerhets skull.

Följande rättelser och förbättringar har dock gjorts:

 • Det fungerade inte längre att importera märkdatafiler till Fagel2 med BackupDb. Åtgärdat genom att programmet inte längre kollar att filen finns innan importen.
 • Export av data till Excel via BearbetaDb hade slutat fungera. Åtgärdat genom anpassning till nya versionskoder från Microsoft.
 • Infört kontroll i både InmatningsDb och BearbetaDb av koordinater vid inmatning av nya lokaler och rättning av befintliga. Programmet protesterar nu om man försöker mata in minutvärden över 59 eller om koordinaten inte är rimlig i kombination med angiven provinskod. Om en lokal med endast rutkoordinat tas fram för rättning räknas även Greenwich ut när man markerar fältet för rutkoordinat och sparar.
 • Förbättrat sökningen på kullnummer inom InmatningsDbs rättningsfunktion. Man kan då få lista på samtliga fåglar med ett visst idkullnummer, vilket gör det mer motiverat att lägga in kullnummer även på märkta eller kontrollerade föräldrar.
 • Försökt rätta fel i RapportDb som gjorde att det inte gick att spara eller skriva ut slutredovisningsfiler.

Nu finns även en instruktion om att köra Fagel2 med Access 2010 (och 2007) på sidan Manualer.

Nya fel med de nya versionerna!

Tyvärr har det visat sig att det kan uppstå olika fel även med de senast uppdaterade filerna. Därför finns nu även den tidigare versionen av de ändrade filerna att hämta. Dessa bör dock inte användas annat än när den nya versionen av en fil visat sig fungera sämre än den tidigare gjorde.

Kända fel i Access 2003 - signaturer och kondition

När man ska skriva in signatur får man en blank lista att välja i, och den går inte heller att skriva in manuellt. Vi vet vad det beror på, men har ännu inte lyckats klura ut hur rättningen ska programmeras ut till alla. Manuellt går det dock, så här är instruktioner för det:

 • Dubbelklicka på RingDb.mdb,
 • Stäng varningsrutan med krysset.
 • Markera Signaturlista och klicka på Design. I fönstret som nu öppnas visas fälten i tabellen och MNR bör vara markerat.
 • Hoppa ned till raden SIGNATURE och ta bort tecknet > från raden Format i undre delen av fönstret. Gör samma sak för NAMN.
 • Stäng designfönstret med krysset och svara Ja på frågan om att spara designändringar.
 • Stäng Access. Nu ska det fungera!

Det finns ett till mystiskt fel i Access 2003: Om man försöker mata in en fågel med avvikande kondition, får man en konstig fråga om Typ.Kondition() med tom ruta i, då blir det bra om man svarar OK.