Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

NORDSIM

NORDSIM-laboratoriet finns på enheten för Geovetenskaper vid Naturhistoriska riksmuseet. Det är en samnordisk resurs för geologisk forskning, finansierad av Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Nordsim logo

NORDSIM står för Nordic Secondary Ion Mass spectrometer (nordisk sekundärjonsmasspektrometer). Laboratoriet är uppbyggt kring en Cameca IMS1280 jonmikrosond.

Ansökan

Utlysning 2018PDF (forskare utanför Sverige)

Utlysning 2018PDF (forskare i Sverige)

AnsökningsblankettWord (endast engelska)

Analyser

Det är ett avancerat instrument med vilket man kan göra mätningar av isotop- och grundämnessammansättningar i utvalda mikrometerstora delar av ett prov. Sådana mikroanalyser möjliggör ny spännande forskning inom flera forskningsfält, inte bara isotopgeologi. Instrumentet har även använts för analys av musselskal och växtfossil.

Kontakt

Föreståndare för Nordsim-laboratoriet är:
Martin Whitehouse
Tel. 08-5195 5169
E-post: martin.whitehouse@nrm.se