Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


 • Huvudmeny
Stefan Claesson

Stefan Claesson

Professor emeritus i isotopgeologi

Kontakt

Tel:08-519 540 42
E-post: stefan.claesson@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

 • Fil. Dr. i Mineralogi och petrologi, Stockholms universitet,1981.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

 • Egen forskning inom berggrundsgeologi och isotopgeologi.
 • Enstaka universitets-föreläsningar.

Forskningsområden

Min forskning rör jordskorpans utveckling, studerad främst genom åldersbestämning och andra isotopgeologiska undersökningar av bergarter. Jag har framförallt arbetat med de skandinaviska Kaledoniderna och den prekambriska jordskorpan, ”urberget”, i Sverige med omnejd. På senare år har jag även engagerat mig i projekt i nordvästra Ryssland och i Ukraina där jag särskilt intresserat mig för den tidigaste berggrunden.

Forskningen är baserad på noggrann analys av variationer i isotopsammansättning hos olika grundämnen som förekommer naturligt i mineral och bergarter. Genom åren har jag också intresserat mig för utveckling av förfinade analysmetoder, som möjliggör analys i mikroskala. Främsta externa finansiär har varit Vetenskapsrådet.

Forskningsprojekt

Andra professionella roller

 • Ledamot i Polarforskningssekreteriatets insynsråd sedan 2011, förordnad t.o.m. 2018.
 • Ledamot i styrgruppen för infrastrukturprojektet LifeWatch vid SLU sedan 2011, förordnande förlängt t.o.m. 2017.
 • Ledamot i Nobelfullmäktige 2014-2017.
 • Förste vice preses i Kungliga Vetenskapsakademien 2010-2013.
 • Ordförande i den europeiska museiorganisationen CETAF, Consortium of European Taxonomic Facilities, 2006-2009.
 • Forskningschef vid Naturhistoriska riksmuseet 2000-2005.
 • Ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien sedan 2001.
 • Ordförande för den ideella föreningen Geologins Dag 2002-2006.
 • Ordförande för skadedjursgruppen PRE-MAL, Pest Research and Education - Museums, Archives and Libraries, 2001-2013.
 • Ordförande i Nationalkommittén för geologi 1999-2001.

Utmärkelser

 • Assar Haddings pris i geologi, delat med Martin Whitehouse 2016. Utdelat av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund för initiativet till det nordiska jonmikrosondlaboratoriet NORDSIM vid Naturhistoriska riksmuseet.
 • EUs kulturarvspris Europa Nostra, tilldelat skadedjurs-organisationen PRE-MAL 2004 under min period som ordförande för PRE-MAL.
 • Geologiska Föreningens Wickmanpris 2003 för betydande insatser inom geokemi och isotopgeologi.
 • Årets geolog 2001, utdelat av Geologsektionen vid Naturvetareförbundet 2001.
 • Sigrid Arrhenius stipendium för framstående avhandling i naturvetenskap vid Stockholms universitet 1981.

Publikationer