Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Joshua Snape

Post-doktor

Kontakt

Tel: 08-5195 4170
E-post: joshua.snape@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • M.Sci., University College London, United Kingdom, 2008
  • Ph.D., University College London, United Kingdom, 2012

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Min främsta uppgift är att vara forskare, vilket innebär analys av prover, publicering av resultat och spridning av vår grupps arbete vid vetenskapliga möten och konferenser. Jag är också involverad i forskningsprojekt på doktorand- och mastersnivå på museet och på Stockholms universitet.

Forskningsområden

Mina forskningsintressen är mestadels inriktade på utomjordiska prov och vad de kan berätta om den tidiga utvecklingen av planeterna och vårt solsystem. Framför allt är jag intresserad av att analysera prover från månen, eftersom månens mycket gamla yta ger en unik möjlighet att undersöka en period av vårt solsystems historia som inte är tillgänglig på jorden. Detta arbete är för närvarande uppdelat i två huvudämnen: (1) Månens magmatiska utveckling, och (2) Nedslagskratrar på månen. Båda projekten är starkt beroende av mätningar med sekundärjonmasspektrometer (SIMS) (gjorda vid NordSIMS anläggning) av U-Th-Pb-isotop- systematik hos månprover.

För det första av dessa projekt har jag varit involverad i utvecklingen av en ny metod för att erhålla exakta bestämningar av ålder och blyisotopsammansättning hos månens basalter. Vi använder dessa data för att konstruera en modell för att hjälpa oss att förstå orsakerna till månens vulkaniska aktivitet, månens tidiga magmatiska utveckling och slutligen tidpunkten när månen själv bildades.

Det andra projektet handlar om att bestämma åldern på mån-breccior ("lunar breccias") - dvs. bergarter bildade under nedslagsprocesser på månen. Med allt fler sådana prover som dateras med allt högre precision än någonsin tidigare har vi möjlighet att bestämma tidpunkten och frekvensen av nedslagskratrar på månens yta, särskilt under de första miljarder åren av månens historia.

Forskningsprojekt

Publikationer