Hitta hit:
T-bana: Universitetet
Frescativägen 40

Ordinarie öppettider:
Tisdag-söndag 10-18


  • Huvudmeny

Franz Weis

Dr., postdoktor

Kontakt

Tel: 08-519 540 72
E-post: franz.weis@nrm.se

Post- och faktureringsadress:

Se länk till annan webbplatsMedarbetare och kontakt

Utbildning

  • Fil.kand. i geovetenskap, 2012, Uppsala Universitet
  • Masterexamen i geovetenskap, 2013, Uppsala Universitet
  • Fil. Dr. i mineralogi och spectroskopi, 2016, Uppsala Universitet

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Främst egen forskning. Undervisar också i analysmetodik inom geovetenskaper vid Uppsala Universitet.

Forskningsområden

Mitt huvudsakliga forskningsområde ligger inom mineralogi, i synnerhet förekomst av väte i nominellt anhydrösa mineral (NAM) såsom klinopyroxen och olivin. Jag fokuserar på att kvantifiera mängden väte i dessa mineral, och hur det lagras och frigörs från kristallerna. En viktig aspekt gäller också de geologiska applikationerna, särskilt hur NAM kan användas för att kvantifiera mängden volatiler (gaser) i magmor och i manteln. Med mitt arbete kunde jag rekonstruera innehållet av volatiter i basalter från ocean-öar, och i ursprungsmagman för mars-meteroriten Nakhla. Min nuvarande forskning fortsätter att fokusera på volatiler i magmor från ocean-öar och i eukrit-meteoriter. Jag önskar utföra hydrerings- experiment på NAM för att se hur mycket väte de ursprungligen kan ha innehållit innan de utsattes för potentiell väteförlust.

Forskningsprojekt

Utvalda publikationer

  • Weis, F.A., Stalder, R. and Skogby, H. (2016) Experimental hydration of natural volcanic clinopyroxene phenocrysts under hydrothermal pressures (0.5–3 kbar), American Mineralogist, 101, 2233-2247.(paper was selected as ‘Notable paper’ in the issue)
  • Weis, F.A., Skogby, H., Troll, V.R., Deegan, F.M. and Darehn, B. (2015) Magmatic water contents determined through clinopyroxene: Examples from the Western Canary Islands, Spain, Geochemistry Geophysics Geosystems, 16, 2127–2146.